Runsten U762, L1941:7384, Vårfrukyrka 137:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U762, L1941:7384
Foto av Runsten U762, L1941:7384
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jǫrundr reste denna sten till minne av Jarl, hans son."

Visa originaltolkning

[iaruntr + raisti] × stain × þina + aiftir + iarl × sun [si]n

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 1,15 m h, 1 m br (NNV-SSÖ) och 0,35 m tj. Runorna är7-8,5 cm h. Ristningen vetter mot VSV. Uppmålad. De nämnda delarna nu sammanfogade till en sten (se gamla beskrivningen). En deltext saknas dock. 2) Hos Berglinds, Brunna, förvaras 3 äldre kopparmynt, funna på gården. 3) Hos Erikssons, Brunna, förvaras 1 skära av järn, funnen i hage NÖ om gården. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan. Svagt V-sluttande moränmark i Ö kanten av odlad, smaldal (N-S). Tomtmark.

12 m N 10cg V om NÖ hörnet av uthus. 9 m S om infartsväg (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.670341
Longitud: 17.026611
Lämnings-ID: L1941:7384
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 137:1
Sveriges runinskrifter: U762 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7384