Runsten U756, L1944:2254, Litslena 270:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U756, L1944:2254
Foto av Runsten U756, L1944:2254
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þólfr och Fastulfr och Ernleifr, de lät hugga stenen till minne av Hrókr, deras far. Balli ristade stenen."

Visa originaltolkning och runtext

þolfr · auk · fastulfr · auk · erlaifr · þair · litu · hakua ' stain · at ' rok · faþur · sin · bali · risti · stn ·

þolfr · auk · fastulfr · auk · erlaifr · þair · litu · hakua ' stain · at ' rok · faþur · sin · bali · risti · stn ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i flyttblock, 2,5x2,5 m och 2,5 m h. Avsmalnande uppåt. Blocket lutar mot ÖNÖ. På SSV sidan ristningen. U. 756. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker.

18 m VSV om åkerkant, 8 m N om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.636218
Longitud: 17.250349
Lämnings-ID: L1944:2254
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 270:1
Sveriges runinskrifter: U756 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ullstämma
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå grovkornig granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2254