Runsten U755, L1942:2102, Litslena 43:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U755, L1942:2102
Foto av Runsten U755, L1942:2102
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Liðsmaðr(?) och Tóki reste denna sten till minne av Ágautr (som) bodde i Kelsstaðir.

Visa originaltolkning och runtext

+ lis(m)[a]--… auk + tuki + rastu × stain + (þ)i(n)a + aftir + akaut + bu(k)i + i + k[a](l)[staþ](u)m

+ lis(m)[a]--… auk + tuki + rastu × stain + (þ)i(n)a + aftir + akaut + bu(k)i + i + k[a](l)[staþ](u)m

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,8 m h, 1,9-1 m br (V 30cg N-Ö 30cg S), avsmalnande uppåt, 0,2-0,4 m tj. Runhöjd 10cm. Ristningen på S sidan."U 755." Imålad med röd färg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränrygg, svag S- sluttning. Vägbank.

6 m N 40cg Ö om landsväg (140-340cg), 3 m NV om infartsväg. (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.667369
Longitud: 17.23078
Lämnings-ID: L1942:2102
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 43:1
Sveriges runinskrifter: U755 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2102