Runsten U754, L1942:3396, Litslena 253:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U754, L1942:3396
Foto av Runsten U754, L1942:3396
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

fuþork hnis …

fuþork hnis …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, (U. 754), 1,35 m h, 1 m br (Ö 30cg N-V 30cg S) och 0,35 m tj. Avsmalnande uppåt med avslaget överstycke. På SSÖ sidanristningen. Spår av röd färg (original?) Kvar i ristningen. Enligt gårdens nuvarande ägare, hittades stenen ca 40 m längre bort mot NÖ. Ca 1 m SV om nr 1 är: 2) Rest sten, ca 1,2 m h, 0,9 m br (Ö-V) och 0,35 m tj. Avsmalnande uppåt med spetsigt överstycke. 3-sidig profil. I stenens S sida är 1 älvkvarn (?), 7 cm diam och 2,5 cm dj. Enligt uppgift från gårdens ägare är stenen rest av gårdens förra ägare. Odlingssten har lagts invid och emellan nr 1+2. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sv-sluttande mark.

40 m SSÖ om kraftledning, 12 m N 40cg V om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654871
Longitud: 17.273318
Lämnings-ID: L1942:3396
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 253:1
Sveriges runinskrifter: U754 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3396