Runsten U752, L1943:7025, Husby-Sjutolft 79:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U752, L1943:7025
Foto av Runsten U752, L1943:7025
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

…---… …þ-ukuhinukumi-…

…---… …þ-ukuhinukumi-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,35x0,18 m och 0,18 m tjock, fastnitad med järndubbar i vapenhusets Ö vägg. På V sidan inskriften. Se skiss i inventeringsuppslag.
Enligt Upplands runinskrifter ger inskriften ingen språklig mening, men lyder:"- - "u - ueinukui - - - - -".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I vapenhuset i Husby-Sjutolfts kyrka.
I kyrkan vapenhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.665278
Longitud: 17.344189
Lämnings-ID: L1943:7025
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 79:1
Sveriges runinskrifter: U752 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggby (nu: Viggeby)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp: kortkvist 16-typiga
Runtypkategori: fuþark
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7025