Runsten U75, L2013:1540, Spånga 164:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U75, L2013:1540
Foto av Runsten U75, L2013:1540
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigviðr lät resa denna sten till minne av sin far Egviðr/Hegviðr och hans mor Holmfríðr, och Jǫfurfríðr (också reste)?"

Visa originaltolkning och runtext

: sihuiþr : lit : reisa : þina stein : eftʀ : faþur · sin · ehuiþ auk · moþu : sna · hulmfriþi : auk : iyfur·firþ

: sihuiþr : lit : reisa : þina stein : eftʀ : faþur · sin · ehuiþ auk · moþu : sna · hulmfriþi : auk : iyfur·firþ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 75, grå granit, 1,4 m h, 1,3 m br och 0,3-0,4 m tj. Runslingans bredd är ca 8 cm. Ristningsytan vätter mot NNÖ. Flyttad till nuvarande plats år 2007 inför vägbygge. (registrerat efter inventering av Länsstyrelsen i Stockholms län 2016)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränrygg med berg i dagen, SÖ-sluttning, beväxt med lövträd

Ca 3,5 m NÖ om gångväg (NÖ-SV)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.407922
Longitud: 17.941988
Lämnings-ID: L2013:1540
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 164:1
Sveriges runinskrifter: U75 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kista
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1540