Runsten U744, L1943:7979, Husby-Sjutolft 89:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U744, L1943:7979
Foto av Runsten U744, L1943:7979
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gyða lät resa stenen till minne av Þordjarfr, hennes man, Guðlaugs son, och (han) bodde i Harvistaðir. Balli ristade stenen."

Visa originaltolkning och runtext

· kiþa · lit · raisa · stain · at · þorterf · boanta · sin · sun · kuþuaukaʀ · auk byki| |i · haruistam · bali · risti · stn ⁓

· kiþa · lit · raisa · stain · at · þorterf · boanta · sin · sun · kuþuaukaʀ · auk byki| |i · haruistam · bali · risti · stn ⁓

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,70 m hög, 1,40 m bred (NNV-SSÖ) och 1,80 m tjock. Något avsmalnande uppåt med avskuren topp. På ÖNÖ sidan ärristningen. Runslingan löper i ristningens utkant. Innanför runslingan två mycket invecklade drakslingor lagda i 8-formade figurer.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gyda lät resa stenen efter Tordjärv, sin man, son till Gudlög, och (han) bodde i Härvesta. Balle ristade stenen."
Något nedom mitten på runstenens välvda VSV-sida finns en yngre inskription med 6-10 cm höga bokstäver, "Ifrån KISSMARK".

Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd, slottspark.
I Ekolsunds park.
32 m V om NV hörnet av hönshus och 20 m 10cg om privat väg (110-310cg)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.650585
Longitud: 17.362547
Lämnings-ID: L1943:7979
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 89:1
Sveriges runinskrifter: U744 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gidsmarken
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7979