Runsten U742, L1944:2579, Boglösa 176:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U742, L1944:2579
Foto av Runsten U742, L1944:2579
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ari lät göra (detta) till minne av Osyrg, sin far. Tíðkumi ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

+ ari + lit × ʀftia × usyrk · faþur + sin + ---kumi ' risti · runi

+ ari + lit × ʀftia × usyrk · faþur + sin + ---kumi ' risti · runi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,5 m hög, 0,9 m bred och 0,25 m tjock. Runhöjd 7-8 cm och ristningsdjup 0,3-0,7 cm. Ristningsytan vetter mot 220cg.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Are lät (resa stenen) efter Osyrg, sin fader ... Tidkume ristade runorna."

Restes 1945.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lutad mot låg berghäll invid slätt och åker i S. Åkerkant vid åkerholme.

1 m 10cg åkerkant och 1,5 m 120cg åkerkant=1,5 m Ö åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.600333
Longitud: 17.124048
Lämnings-ID: L1944:2579
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 176:1
Sveriges runinskrifter: U742 (Upplands runinskrifter)
Plats: Myrby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå gnejsgranit
Runristare: Tidkume
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2579