Runsten U740, L1944:2820, Boglösa 136:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U740, L1944:2820
Foto av Runsten U740, L1944:2820
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Arnhvatr lät resa stenen till minne av Arnbjörn, sin gode bror. Balli ristade dessa runor."

Visa originaltolkning och runtext

· a(r)uatr ' let ' raisa ' stain · at ' arbion · [b]roþur '· sin · koþan · ba[li ' (r)]…-… runiʀ · þisam ·

· a(r)uatr ' let ' raisa ' stain · at ' arbion · [b]roþur '· sin · koþan · ba[li ' (r)]…-… runiʀ · þisam ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,2 m hög, 1,3 m bred och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 7-10 cm. Ristningsdjup 0,2-0,4 cm. Ristningsytan vetter åt ÖNÖ.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Arnvat lät resa stenen efter Arnbjörn, sin gode broder. Balle (ristade) dessa runor."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt ÖNÖ sluttande moränmark, mot dalgång i NÖ. Litet åkerimpediment.

5 m VSV åkerkant och 4 m S åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.59189
Longitud: 17.135307
Lämnings-ID: L1944:2820
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 136:1
Sveriges runinskrifter: U740 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2820