Runsten U739, L1944:7754, Boglösa 205:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U739, L1944:7754
Foto av Runsten U739, L1944:7754
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Holmbjörn lät resa stenen till minne av sig själv. Han var generös med mat och vältalig.

Visa originaltolkning och runtext

· hulbiorn · lit · raisa · stan · at ' sik · sialfan ·' hau|n| |u|naʀ · miltr · mataʀ · auk · mals·risin ·

· hulbiorn · lit · raisa · stan · at ' sik · sialfan ·' hau|n| |u|naʀ · miltr · mataʀ · auk · mals·risin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,5 m hög, 1,4 m bred (NNÖ-SSV) och 0,5-0,6 m tjock. Stenen smalnar av uppåt. Ristningsytan vetter åt ÖSÖ. Runhöjd 6-8 cm, ristningsdjup 0,3-0,6 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmbjörn lät resa stenen åt sig själv.
Han var matmild och målsnäll."

Restes 1945.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark. Svagt NV sluttande moränmark.

3 m Ö gammal åkerkant och 30 m N om hörn i gärdesgård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598365
Longitud: 17.217568
Lämnings-ID: L1944:7754
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 205:1
Sveriges runinskrifter: U739 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gådi
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7754