Runsten U737, L1941:6632, Villberga 47:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U737, L1941:6632
Foto av Runsten U737, L1941:6632
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Halfdan(?) och …

Visa originaltolkning och runtext

…a-(a)…--- · --ltan · a(u)… …(k)…

…a-(a)…--- · --ltan · a(u)… …(k)…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten del av 0,85 m h, 1,2 m br (N-S) och 0,2 m tj. Ristning på Ö-sidan. Runhöjd 8-9 cm. Uppställd på en sten 0,45 m h, 1 m broch 0,5-0,7 m tj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttning av moränrygg (N-S). Tomtmark.

9 m V om väg (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.584762
Longitud: 17.275032
Lämnings-ID: L1941:6632
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 47:1
Sveriges runinskrifter: U737 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6632