Runsten U735, L1941:6784, Villberga 50:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U735, L1941:6784
Foto av Runsten U735, L1941:6784
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Veðraldi lät hämta den mycket stora stenen från (sin) plats från Langgarn och (med) Arngerðr, de lät resa detta monument till minne av Sigtryggr, deras son."

Visa originaltolkning och runtext

· ueþralti ' lit ' uʀ · lakarni · stan · almikin · uʀ · staþi · fyra · auk ·· arker ' þau ' litu ' kubl ' raisa · þisa · at ' siktryk ' sun · sen '

· ueþralti ' lit ' uʀ · lakarni · stan · almikin · uʀ · staþi · fyra · auk ·· arker ' þau ' litu ' kubl ' raisa · þisa · at ' siktryk ' sun · sen '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,85 m h, 1,8 m br (380-180cg) 0,35-0,5 m tj. Ristad på Ö-sidan. Runhöjd 5-10 cm. Uppmålad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Höjd. Tomtmark.

13 m NV om NV-knuten till boningshus, 4 m NV om jordkällare.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.574987
Longitud: 17.285918
Lämnings-ID: L1941:6784
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 50:1
Sveriges runinskrifter: U735 (Upplands runinskrifter)
Plats: Långarnö
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6784