Runsten U734, L1941:6502, Villberga 41:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U734, L1941:6502
Foto av Runsten U734, L1941:6502
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Véfastr reste stenen till minne av sig själv medan han levde. Liðsvaldr(?) ristad.

Visa originaltolkning och runtext

uifastr : resti : sten : yftir : selfan : sik : kuikan : li(s)u[al] : [r]isti :

uifastr : resti : sten : yftir : selfan : sik : kuikan : li(s)u[al] : [r]isti :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,4 m h, 0,8 m h (385-185cg) 0,45 m tj. På Ö-sidan inskriften. Runhöjd 5-8 cm. Uppmålad och avflagad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Rygg (N-S). Tomtmark.

16 m VSV om landsväg (NNV-SSÖ) 8 m 210cg om SV-hörnet till uthus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595779
Longitud: 17.31379
Lämnings-ID: L1941:6502
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 41:1
Sveriges runinskrifter: U734 (Upplands runinskrifter)
Plats: Linsunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Lidsvald
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6502