Runsten U73, L2012:453, Stockholm 1194 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U73, L2012:453
Foto av Runsten U73, L2012:453
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Dessa märken är gjorda efter Ingas söner. Hon kom till arv efter dem, men bröderna — Gärdar och hans broder — kom till arv efter henne. De dog i Grekland.

Visa originaltolkning och runtext

' þisun ' merki ' iru ' gar ' eftʀ ' suni ' ikur ' hon kam ' þeira × at arfi ' in þeir × brþr · kamu hnaa : at ' arfi × kiaþar b'reþr ' þir to i kirikium

' þisun ' merki ' iru ' gar ' eftʀ ' suni ' ikur ' hon kam ' þeira × at arfi ' in þeir × brþr · kamu hnaa : at ' arfi × kiaþar b'reþr ' þir to i kirikium

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (U 73), ca 2 m h, 1,1 m br och 0,3 m tj. Runslingans br ca 0,1 m. Inskrift: "Dessa minnesmärken är gjorda till minne av Ingas söner. Hon kom till arv efter dem, men bröderna kom till arv efter henne, Gärdar och hans broder. De dog i Grekland".
Utgör parsten till U 72 (RAÄ-nr Stockholm 1193, nu på Skansen).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant, parklandskap. Lövskog.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.421619
Longitud: 17.8998
Lämnings-ID: L2012:453
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1194
Sveriges runinskrifter: U73 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hansta (numera Hägerstalund)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:453