Runsten U728, L1942:4203, Löt 1:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U728, L1942:4203
Foto av Runsten U728, L1942:4203
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kullfallen, 2 m l, 1,3 m br, 0,4 m tj. På översidan enristad slinga. Uppmålad. Kullfallen åt NNÖ. U 728. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Västsluttning från bergområde, skogsmark (barrskog).

55 m S om åkerhörn, 8 m 110cg om åkerkant. 10-210cg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.552529
Longitud: 17.306398
Lämnings-ID: L1942:4203
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 1:1
Sveriges runinskrifter: U728 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4203