Runsten U726, L1942:4264, Löt 27:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U726, L1942:4264
Foto av Runsten U726, L1942:4264
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þórir lät resa denna sten till minne av Ásbjǫrn, sin far.(?) Må Gud hjälpa hans själ bättre än han hade förtjänat. Balli ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

þuriʀ : lit : risa : stin : þina : yftiʀ : isbir : f… …-- : -(u)(þ) … … … … … … …- til : kart : bali : risti : runa-

þuriʀ : lit : risa : stin : þina : yftiʀ : isbir : f… …-- : -(u)(þ) … … … … … … …- til : kart : bali : risti : runa-

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit 1,95 m h, 1,40 m br (N-S), 0,4-0,5 m tj. U 726.På V-sidan ristningen, runhöjd 8-13 cm. På Ö sidan en djurristning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Fast häll på V-sidan av moränhöjd. Hagmark.

14 m 75cg om åkerkant (175-375cg) 13 m 325cg om NV-hörnet till gårdshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.562895
Longitud: 17.297763
Lämnings-ID: L1942:4264
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 27:1
Sveriges runinskrifter: U726 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4264