Runsten U724, L1942:4404, Löt 7:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U724, L1942:4404
Foto av Runsten U724, L1942:4404
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Eygeirr och Freygeirr, de lät resa stenen till minne av Goti, deras far. Må Gud hjälpa hans själ.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Runsten, 1,3 m h, 0,8 m br (N 10cg Ö-S 10cg V), 0,15 till 0,5m tj. På V sidan inskriften. Runhöjd 4,5-7 cm. U. 724 4 m S om nr1: 2) Runsten, 1,1 m h, 0,95 m br (N 15cg Ö-S 15cg V), 0,3-0,5 mtj. På V sidan inskriften. Runhöjd 3,5-6 cm. U. 723. Intill skall den numera försvunna runstenen U. 725 ha stått. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

Nr 1 3 m 110cg om landsväg (10-210cg)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.574387
Longitud: 17.326403
Lämnings-ID: L1942:4404
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 7:1
Sveriges runinskrifter: U724, U725
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4404