Runsten U723, L1942:4351, Löt 7:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U723, L1942:4351
Foto av Runsten U723, L1942:4351
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Eygeirr och Freygeirr, de lät resa stenen till minne av Goti, deras gode far."

Visa originaltolkning och runtext

· aykaiʀ · auk · fr---…ʀ · [þaʀ · lit]u ·· raisa [sta]… …- · kuta · faþur · sen · koþan ·

· aykaiʀ · auk · fr---…ʀ · [þaʀ · lit]u ·· raisa [sta]… …- · kuta · faþur · sen · koþan ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Runsten, 1,3 m h, 0,8 m br (N 10cg Ö-S 10cg V), 0,15 till 0,5m tj. På V sidan inskriften. Runhöjd 4,5-7 cm. U. 724 4 m S om nr1: 2) Runsten, 1,1 m h, 0,95 m br (N 15cg Ö-S 15cg V), 0,3-0,5 mtj. På V sidan inskriften. Runhöjd 3,5-6 cm. U. 723. Intill skall den numera försvunna runstenen U. 725 ha stått. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

Nr 1 3 m 110cg om landsväg (10-210cg)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Har utgjort ett monument tillsammans med U 724 och U 725.

Vill du se flera runstenar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.574289
Longitud: 17.326366
Lämnings-ID: L1942:4351
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 7:2
Sveriges runinskrifter: U723 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hummelsta, Vallby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå sandsten
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Har utgjort ett monument tillsammans med U 724 och U 725.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4351