Runsten U722, L1942:4335, Löt 6:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U722, L1942:4335
Foto av Runsten U722, L1942:4335
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tafeistr lät resa stenen till minne av … sin bror. Må Gud hjälpa hans själ.

Visa originaltolkning och runtext

· tafaistr · lit ' raisa : stain · at ' t… …roþur ' sin ' kuþ ' hielbi ' sial · hans :

· tafaistr · lit ' raisa : stain · at ' t… …roþur ' sin ' kuþ ' hielbi ' sial · hans :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,45 m h, 0,7 m br och 0,2 m tj. På sidan mot altaret runslingor i relief. På V kanten inskriften. Runhöjd 5-7 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka.
I en nisch till vänster om altaret.
Nicher på båda sidor om altaret.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ornamentiken är huggen i relief.

Vill du se flera runstenar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.568135
Longitud: 17.321776
Lämnings-ID: L1942:4335
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 6:1
Sveriges runinskrifter: U722 (Upplands runinskrifter)
Plats: Löts kyrka
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Grå sandsten
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Ornamentiken är huggen i relief.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4335