Runsten U721, L1942:4336, Löt 6:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U721, L1942:4336
Foto av Runsten U721, L1942:4336
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ingigerðr hade … Holmfríðrs man, Djarfrs bror. Balli snidade.

Visa originaltolkning och runtext

· ikikirþ · l… … · boanta · hulmfiþaʀ · boþur · terfs · bali · risti :

· ikikirþ · l… … · boanta · hulmfiþaʀ · boþur · terfs · bali · risti :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,5 m h, 1,14 m br och 0,09 m tj. På sidan mot altaret runslingan i relief och inskriften. Runhöjd 5-7 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka.

Nicher på båda sidor om altaret.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.568135
Longitud: 17.321776
Lämnings-ID: L1942:4336
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 6:2
Sveriges runinskrifter: U721 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4336