Runsten U720, L1941:3999, Vallby 55:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U720, L1941:3999
Foto av Runsten U720, L1941:3999
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Myndill och Farbjǫrn och Arngeirr och <kigumantr> lät resa denna sten till minne av Japr(?)/Jarp(?), deras far.

Visa originaltolkning och runtext

myntil : auk : farbiurn : auk : arnkeʀ : auk : kigumantr : litu : resa sten : þensa : u:y(b)-iʀ : iab : faþur : -in

myntil : auk : farbiurn : auk : arnkeʀ : auk : kigumantr : litu : resa sten : þensa : u:y(b)-iʀ : iab : faþur : -in

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,7 m h, 1,15 m br i N-S, 0,45 m tj. Närmastrektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt. Runhöjd: 6-8 cm. Ristningen vetter mot V. 7 m N om nr 1: 2) Runsten, granit, 2 m h,1 m br i N-S, 0,4 m tj. Avsmalnande uppåt. Ristningen vetter motV. Runor saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård.

7 m N om boningshus, 8 m S om väg. 1 m NÖ om boningshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.576659
Longitud: 17.152078
Lämnings-ID: L1941:3999
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 55:1
Sveriges runinskrifter: U720 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3999