Runsten U719, L1941:4228, Vallby 59:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U719, L1941:4228
Foto av Runsten U719, L1941:4228
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ágoti lät resa denna sten till minne av Tumi/Tummi ... Må Kristus låta Tumi/Tummis ande komma in i ljus och paradis och in i det bästa hemmet för kristna.

Visa originaltolkning och runtext

+ akyti lit + rita + st-n + þino + yfti + tumo … …istr + lati kumo + ot + tumo + i lus yk baratisi + yk i þon em + besta + kristnum +

+ akyti lit + rita + st-n + þino + yfti + tumo … …istr + lati kumo + ot + tumo + i lus yk baratisi + yk i þon em + besta + kristnum +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,15 m h, 1,9 m br i Ö-V, 0,7 m tj. Runhöjd 7-9cm. Ristningen vetter mot NNÖ. Anm. Runstenen har flyttats i sentid den stod tidigare 30 m längre mot NV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant; runstenen står på gjutet fundament.

Omedelbart S om vägkorsning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.560558
Longitud: 17.175379
Lämnings-ID: L1941:4228
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 59:1
Sveriges runinskrifter: U719 (Upplands runinskrifter)
Plats: Folsberga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare: Ödbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4228