Runsten U717, L1942:2407, Lillkyrka 1:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U717, L1942:2407
Foto av Runsten U717, L1942:2407
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,6 m h, 1,1 m br 40-240cg, 0,6-0,2 m tj. Fragmentarisk. Stenens åt sydöst vettande sida ornamenterad. Ingen text, endast figur. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lillkyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:70 m NÖ om nordöstra hörnet av Värnsta gårds loge. 11 m 390cg omåkerkant 90-290cg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lillkyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.566347
Longitud: 17.274002
Lämnings-ID: L1942:2407
Riksantikvarieämbetets ID: Lillkyrka 1:1
Sveriges runinskrifter: U717 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Lillkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2407