Runsten U716, L1942:2459, Lillkyrka 3:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U716, L1942:2459
Foto av Runsten U716, L1942:2459
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Brúni och Arnvé(?) lät resa denna sten till minne av Guðfastr, Brúnis far; och Arnvé(?) till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning

· bruni : lit : resa : auk : ari stin : þina : yftiʀ : kuþ:fast : faþur : bruna : auk ari : yftiʀ · buanta sin

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2 m h, 0,80 m br i NV-SÖ. Triangulär genomskärning 0,15-0,5 m tj. Runhöjd 8-9 cm.Ändring. Dnr 7972/71 Resning o rengöring den 8/9-71. 7/3-72 SSN. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lillkyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt Ö-NÖ sluttande lermark. Åkerholme.

NÖ änden av åkerholme, 670 m NNV om Lillkyrka kyrka. 2 m 265cg om åkerkant (165-365cg).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ett rundjur finns på högra smalsidan

Vill du se flera runstenar i Lillkyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.56626
Longitud: 17.241554
Lämnings-ID: L1942:2459
Riksantikvarieämbetets ID: Lillkyrka 3:1
Sveriges runinskrifter: U716 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggby (nu: Viggeby)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Tidkume
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Ett rundjur finns på högra smalsidan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Lillkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2459