Runsten U715, L1943:5434, Hacksta 32:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U715, L1943:5434
Foto av Runsten U715, L1943:5434
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… till minne av(?) …

Visa originaltolkning och runtext

… …bti- …

… …bti- …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, rödaktig sandsten, 0,37x0,16 m . På ena sidan ristningen. Imålad. Fragmentet är funnet i Ännesta (nr 53). 1927 fördes fragmentet till kyrkan.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...sin gode..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hacksta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hacksta kyrkas vapenhus.
I vapenhuset i Hacksta kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hacksta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.547756
Longitud: 17.37585
Lämnings-ID: L1943:5434
Riksantikvarieämbetets ID: Hacksta 32:1
Sveriges runinskrifter: U715 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ännesta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grå sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hacksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5434