Runsten U712, L1943:6329, Kungs-Husby 97:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U712, L1943:6329
Foto av Runsten U712, L1943:6329
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Óleifr lät resa stenen ... till minne av Geirbjörn(?), hans gode bror ... hugga stenen."

Visa originaltolkning och runtext

[-laifr · lit raisa · stain · … …t · kribior- b·roþur sin] · kuþ[·a]… … …isti · s[ti]…

[-laifr · lit raisa · stain · … …t · kribior- b·roþur sin] · kuþ[·a]… … …isti · s[ti]…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 0,95 m l, 0,65 m br och 0,27 m tj. Stenen har hittats i en jordbro vid infarten till Skeberga gård, vid dess högra dikeskant. Stenen har i målats i samband med flyttningen. Ändring: Dnr 270/69.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kungs-Husby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:45 m Ö om infartsvägen till Skeberga.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kungs-Husby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.510908
Longitud: 17.265573
Lämnings-ID: L1943:6329
Riksantikvarieämbetets ID: Kungs-Husby 97:1
Sveriges runinskrifter: U712 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kungs-Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6329