Runsten U708, L1943:6108, Kungs-Husby 3:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U708, L1943:6108
Foto av Runsten U708, L1943:6108
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Kali lät resa stenen till minne av Sigreifr, hans bror, \´s son(?)."

Visa originaltolkning och runtext

· kali · l-t (r)…--a · stn · (a)t · sigraif · brþur · --- …un · sairʀ ·

· kali · l-t (r)…--a · stn · (a)t · sigraif · brþur · --- …un · sairʀ ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, nr U 708 i Runverket. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kungs-Husby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Inmurad i vapenhusets öster vägg.
1,75 m över markytan, 0,32 m från vapenhusets sydöstra hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stille (1999b:39) läser det sista ordet som saiuR.

Vill du se flera runstenar i Kungs-Husby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.522495
Longitud: 17.272422
Lämnings-ID: L1943:6108
Riksantikvarieämbetets ID: Kungs-Husby 3:1
Sveriges runinskrifter: U708 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kungs-Husby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit med vit kvartsyta
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Stille (1999b:39) läser det sista ordet som saiuR.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kungs-Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6108