Runsten U707, L1943:5952, Kungs-Husby 90:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U707, L1943:5952
Foto av Runsten U707, L1943:5952
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ósyrgr … denna sten till minne av Kaupmaðr, hans gode far. Han bodde i Húsabýr(?) Balli ristade dessa runor. Här kommer stenen att stå nära stigen.

Visa originaltolkning och runtext

· ysurkʀ --… · stan · þina · nt · ka(u)bm…(n) · faþur · sen · koþan · (h)…(n) · byki| |i · h(u)… ¶ · bali · risti · r(u)--r · þis-(r) · hier · man · stanta · stan · ne(r) (b)(r)-…-u ·

· ysurkʀ --… · stan · þina · nt · ka(u)bm…(n) · faþur · sen · koþan · (h)…(n) · byki| |i · h(u)… ¶ · bali · risti · r(u)--r · þis-(r) · hier · man · stanta · stan · ne(r) (b)(r)-…-u ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 707, återfunnen i samband med kyrkans omrappning, inmurad i vapenhusets östra vägg, 1,60 m l och 0,6 m br.

Ett fragment, U 710, har tidigare förvarats i Lillkyrka kyrka och var då registrerat som Lillkyrka 9:1, se detta RAÄ-nr. Nu har fragmentet återförts till Kungs-Husby kyrka och man har även konstaterat att fragmentet utgör en del av runstenen U 707 (se Källström 2007).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kungs-Husby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:1,84 m ovan markytan på höger sida om ingången till vapenhusets östra vägg, Kungs-Husby kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kungs-Husby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.522487
Longitud: 17.272392
Lämnings-ID: L1943:5952
Riksantikvarieämbetets ID: Kungs-Husby 90:1
Sveriges runinskrifter: U707 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kungs-Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5952