Runsten U707, L1942:1587, Lillkyrka 9:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U707, L1942:1587
Foto av Runsten U707, L1942:1587
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ósyrgr … denna sten till minne av Kaupmaðr, hans gode far. Han bodde i Húsabýr(?) Balli ristade dessa runor. Här kommer stenen att stå nära stigen.

Visa originaltolkning och runtext

· ysurkʀ --… · stan · þina · nt · ka(u)bm…(n) · faþur · sen · koþan · (h)…(n) · byki| |i · h(u)… ¶ · bali · risti · r(u)--r · þis-(r) · hier · man · stanta · stan · ne(r) (b)(r)-…-u ·

· ysurkʀ --… · stan · þina · nt · ka(u)bm…(n) · faþur · sen · koþan · (h)…(n) · byki| |i · h(u)… ¶ · bali · risti · r(u)--r · þis-(r) · hier · man · stanta · stan · ne(r) (b)(r)-…-u ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 710, borttagen, fragment av, 0,4 m l, 0,18 m br och 0,2 m tj. På fragmentet delar av runslinga.

Fragmentet kommer ursprungligen från Kungs-Husby kyrka och har nu förts tillbaks dit. Det har även konstaterats att fragmentet utgör en del av runstenen Kungs-Husby 90:1, se detta RAÄ-nr.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lillkyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstensfragmentet förvarades tidigare i vapenhuset i Lillkyrka k:a.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lillkyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.561254
Longitud: 17.248966
Lämnings-ID: L1942:1587
Riksantikvarieämbetets ID: Lillkyrka 9:1
Sveriges runinskrifter: U707 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Lillkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1587