Runsten U705, L1941:595, Veckholm 20:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U705, L1941:595
Foto av Runsten U705, L1941:595
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Óleifr och Holmfastr/Hjalmfastr och ... och Ennibrattr, de lät resa upp stenen ... Balli ristade."

Visa originaltolkning och runtext

[· ulaifr · tuk hiulmfastr · au… …u- auk] · (e)(n)[ibrantr] · þair · litu · [raisa · s](t)ain · [þ… …ui-… bali · ri…]

[· ulaifr · tuk hiulmfastr · au… …u- auk] · (e)(n)[ibrantr] · þair · litu · [raisa · s](t)ain · [þ… …ui-… bali · ri…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment, rund, 0,68 m diam och 0,1 m tj. Runhöjd 7 cm.Nr i runverket U 705. Fragmentet en kvarnsten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Vid Mobacka
5 m SÖ om trädgårdsgång, 7 m SV om uthus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Troligen parsten till U 704. Den bevarade delen har tillhuggits till kvarnsten.

Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.540878
Longitud: 17.354288
Lämnings-ID: L1941:595
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 20:1
Sveriges runinskrifter: U705 (Upplands runinskrifter)
Plats: Öster-Dalby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grå sandsten
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Troligen parsten till U 704. Den bevarade delen har tillhuggits till kvarnsten.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:595