Runsten U703, L1941:673, Veckholm 31:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U703, L1941:673
Foto av Runsten U703, L1941:673
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ásvé lät resa denna sten till minne av Arnulfr, hennes gode son. Han bodde här ... en man fri med mat och vältalig."

Visa originaltolkning och runtext

: -sui · let [·] rnisa · stain [·] þisa · at · anulf · sun · sen · koþan ·· han · byki · her …- · mantr · matar · -o-r · auk · mls · ri(s)ia ·

: -sui · let [·] rnisa · stain [·] þisa · at · anulf · sun · sen · koþan ·· han · byki · her …- · mantr · matar · -o-r · auk · mls · ri(s)ia ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,3 m h, 1,7 m br och 0,7 m tj. Ristningen vetter mot V. Stenen har varit söndersprängd men är lagad. Strärad med sten på baksidan. Nr i runverket U 703. Runhöjd 6-8 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagbacke, igenväxt.

10 m N om väg till boningshus, 30 m Ö om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.533498
Longitud: 17.311977
Lämnings-ID: L1941:673
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 31:1
Sveriges runinskrifter: U703 (Upplands runinskrifter)
Plats: Västra Väppeby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:673