Runsten U700, L1941:15, Veckholm 49:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U700, L1941:15
Foto av Runsten U700, L1941:15
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Goti lät resa denna sten till minne av Ingjaldr, hans bror. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

kuti : lit : risa · st(a)…(n) : þinsa : ybtiʀ : ikialt : bruþur : sin : kuþ : hialub·i · ant hans ·

kuti : lit : risa · st(a)…(n) : þinsa : ybtiʀ : ikialt : bruþur : sin : kuþ : hialub·i · ant hans ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

2) Runsten (U 700), 1,35 mbr, 0,33 m tj. Runhöjd 8 cm. Ristningen vetter mot N. Avslagen och lagad vid foten. Nr i runverket: U 700. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Under 2021 ombesörjde Upplandsmuseet att stenen, som lossnat ur sitt betongfundament, markförankrades. Samtidigt trimmades grenar från en närbelägen tall som hängt ner och skymt stenen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg bergshöjd. Beteshage.

15 m Ö om åkerkant (ägogräns).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.520657
Longitud: 17.306295
Lämnings-ID: L1941:15
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 49:2
Sveriges runinskrifter: U700 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:15