Runsten U695, L1941:674, Veckholm 32:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U695, L1941:674
Foto av Runsten U695, L1941:674
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Sigríðr, de lät resa stenen till minne av Óleifr/Eyleifr, deras son.

Visa originaltolkning och runtext

…f[r · auk · siri(þ) · þaiʀ · litu · risa · stain · at] · yla[if ·] sun · s[i]…

…f[r · auk · siri(þ) · þaiʀ · litu · risa · stain · at] · yla[if ·] sun · s[i]…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,4 m h, 0,55 m br och 0,1 m tj. Uppmålad. Flyttad 1951 till vapenhuset från sin tidigare uppställningsplats i S kanten av kyrkgårsmuren.

För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I vapenhusets S del.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.521346
Longitud: 17.323273
Lämnings-ID: L1941:674
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 32:1
Sveriges runinskrifter: U695 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:674