Runsten U690, L1943:6248, Kungs-Husby 63:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U690, L1943:6248
Foto av Runsten U690, L1943:6248
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Inga lät resa denna sten till minne av Sigsteinn, hennes son. Må Gud väl hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

· ika · lit · … … …nsa · at · siksan · (s)un sin · kuþ · hielbi · sal hans · uel ·

· ika · lit · … … …nsa · at · siksan · (s)un sin · kuþ · hielbi · sal hans · uel ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, nr U 690 i Runverket. Står i en stensättningsliknande kulle, 5 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,1-0,3m st stenar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kungs-Husby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

F d impediment i åker, nu granplantering.

13 m 140cg om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kungs-Husby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.48048
Longitud: 17.212449
Lämnings-ID: L1943:6248
Riksantikvarieämbetets ID: Kungs-Husby 63:1
Sveriges runinskrifter: U690 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kungs-Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6248