Runsten U689, L1942:7232, Skokloster 19:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U689, L1942:7232
Foto av Runsten U689, L1942:7232
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

" och Sibbi och Tobbi/Tubbi lät resa dessa landmärken till minne av Karl, deras bror."

Visa originaltolkning och runtext

siab · auk · sibi · auk · tubi · litu · raisa · merki · þesa · eftiʀ · karl · buruþur · sin ·

siab · auk · sibi · auk · tubi · litu · raisa · merki · þesa · eftiʀ · karl · buruþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, ca 1,40 m h, 0,85 m br (SÖ-NV) ca 0,40m tj. Runhöjd 8-10 cm. Ristyta mot NNÖ. Stenen lutar 10cg åt NÖ.Uppmålningen otydlig. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttande moränmark. Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Klumpigt utförd.

Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.708217
Longitud: 17.568195
Lämnings-ID: L1942:7232
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 19:1
Sveriges runinskrifter: U689 (Upplands runinskrifter)
Plats: Säby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus gnejsgranit
Runristare: Arbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Klumpigt utförd.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7232