Runsten U686, L1942:7009, Skokloster 4:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U686, L1942:7009
Foto av Runsten U686, L1942:7009
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorbjǫrn och och Víðfari, de lät resa dessa landmärken till minne av Vébjǫrn, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

· þurbiurn · auk · kurþi · (a)uk · (u)ifari · þaiʀ · litu · (r)aisa · mirki · þisa · [at ·] uibiurn · faþur · sin ·

· þurbiurn · auk · kurþi · (a)uk · (u)ifari · þaiʀ · litu · (r)aisa · mirki · þisa · [at ·] uibiurn · faþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,95 m h, 1,45 m br (NV-SÖ), 0,38 m tj. Runhöjd 0,07-0,09 m. Ristyta mot NÖ. Stenen förut trasig (2 större bitar). Nu lagad med cement. Texten fullständig, så när som på ettpar runor. Stenen hopsatt med järndubbar. Rev 1980. Stenen är nubeväxt med mossa och lav. Målningen undermålig. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränmark mellan åkermark. Igenväxande hagmark. Utblickbarhet mot Gorran och Arnöhuvuvd.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.703657
Longitud: 17.56179
Lämnings-ID: L1942:7009
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 4:1
Sveriges runinskrifter: U686 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7009