Runsten U685, L1942:6916, Skokloster 1:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U685, L1942:6916
Foto av Runsten U685, L1942:6916
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ólafr och Arnmundr lät resa denna sten till minne av Geirmundr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

· u[lafʀ · a]uk · ar(m)untr · litu · raisa · stain · þi[na · aftiʀ · kaiʀmunt · faþur sin]

· u[lafʀ · a]uk · ar(m)untr · litu · raisa · stain · þi[na · aftiʀ · kaiʀmunt · faþur sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,30 m h, 1,36 m br (Ö-V), 0,3 m tj. Runhöjd 0,08-0,09 m. Ristytan mot S. Stenen förut sönderslagen. Nu hoplagad med cement. En del av texten saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränmark ned mot åker. Tomtmark.

18 m S 10cg V om manbyggnads SÖ hörn, 12 m V om vägen. Häggeby-Sko, ca 8,5 m Ö om inkörsvägen (N-S) till gården.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.708044
Longitud: 17.561007
Lämnings-ID: L1942:6916
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 1:1
Sveriges runinskrifter: U685 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sanda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grov (gnejs)granit
Runristare: Samma som gjort U 686.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6916