Runsten U684, L1942:6460, Skokloster 31:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U684, L1942:6460
Foto av Runsten U684, L1942:6460
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigviðr och Sveinn lät resa stenen till minne av Hegviðr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

sihuiþr · uk · suin ' litu ' rita stain ' at ' heuiþ · faþur sin ·

sihuiþr · uk · suin ' litu ' rita stain ' at ' heuiþ · faþur sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, jordfast block, 1-90 m h, 30 m br (N-S), 0,75 m tj. Runhöjd ca 6,5-7,5 cm. Stenen lutar ca 45cg mot Ö. Ristyta vänd mot V. Uppmålningen otydlig. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V spetsen av moränbunden åkerholme. Blandskog.

V-hörnet av gravfält nr 32. 2 m SSV om åkerkant och 1 m NÖ om ängskant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.706083
Longitud: 17.585658
Lämnings-ID: L1942:6460
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 31:1
Sveriges runinskrifter: U684 (Upplands runinskrifter)
Plats: Råberga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6460