Runsten U683, L1942:6621, Skokloster 82:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U683, L1942:6621
Foto av Runsten U683, L1942:6621
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Kári och Ófeigr reste stenen till minne av Gunnarr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

· kari · auk · ufaikr · (r)(a)--(t)u · --… …(t) · kun[ar ·] faþur · sin ·

· kari · auk · ufaikr · (r)(a)--(t)u · --… …(t) · kun[ar ·] faþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, ca 1,1 m h, 0,8 m br (ÖSÖ-VNV) 0,3 m tj. Runhöjd 8-10 cm. Imålning otydlig. Runstenen är sönderslagen itvå stycken. Fotstycket står upprest överstycketstår strax intill. Lagad. Begynnande uppsprickning i hopfogningen i V. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränsluttning mot N och dalgång. Hagmark.

(ca 36 m Ö 35cg N om boningshus och 15 m Ö om körväg är Sjö-bladet) 60 m N om uthus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Under B 313 beskrivs även U 684.

Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.706548
Longitud: 17.581837
Lämnings-ID: L1942:6621
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 82:1
Sveriges runinskrifter: U683 (Upplands runinskrifter)
Plats: Linda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Under B 313 beskrivs även U 684.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6621