Runsten U681, L1942:6135, Skokloster 72:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U681, L1942:6135
Foto av Runsten U681, L1942:6135
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þjalfi reste denna sten till minne av Víkingr, hans brors son. Må Gud hjälpa Víkingrs själ."

Visa originaltolkning och runtext

: þialfi : risti : stin : þisa : aftiʀ : uik-- (b)(r)uþur:sun sin : kuþ : ihlbi : silu : uikiks :

: þialfi : risti : stin : þisa : aftiʀ : uik-- (b)(r)uþur:sun sin : kuþ : ihlbi : silu : uikiks :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå finkornig stenart, ca 1,07 m h, 0,55 m br, 0,30 m tj. Runhöjden är 4,5-6 cm. Inskrift imålad med röd färg, å stenensmot V vända sida. 1979 blekt. Runstenens topp är avslagen och ristningen ar grund. Inga rester av färg finnes. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.
I muren strax väster om klockstapeln.
6 m S om kyrkans SV hörn och mittför klockstapelns V sida, inmurat i stenmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.704758
Longitud: 17.624025
Lämnings-ID: L1942:6135
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 72:1
Sveriges runinskrifter: U681 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skoklosters kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Diabas
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6135