Runsten U679, L1942:6792, Skokloster 69:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U679, L1942:6792
Foto av Runsten U679, L1942:6792
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… lät resa den här stenen till minne av Heðinn, deras far.

Visa originaltolkning och runtext

…þ… (l)itu · raisa · stain · þino · eftiʀ · iþin · faþur · sin ·

…þ… (l)itu · raisa · stain · þino · eftiʀ · iþin · faþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, ca 1,25 m h, 0,95 m br (Ö-V), ca 0,30 mtj. Runhöjden är 8-9 cm. Inskrift imålad med röd färg, å stenensmot N vända sida. T A: Upplands ruininskrifter U 679. Rödfärgen i inskriften har flagna Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N delen av höjdplatå. Kyrkogård.

10 m N om kyrkans N långsida (med ristningen mot N) och ca 20 mS 20cg V om prästgård (SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.705292
Longitud: 17.62253
Lämnings-ID: L1942:6792
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 69:1
Sveriges runinskrifter: U679 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6792