Runsten U678, L1942:6919, Skokloster 71:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U678, L1942:6919
Foto av Runsten U678, L1942:6919
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Andvéttr och Gulleifr och Gunnarr och Haursi och Hróðleifr lät resa stenen till minne av Þórðr, deras fader. Fótr högg runorna."

Visa originaltolkning och runtext

antuitr × auk × kulaifr × auk × kunar × auk × haursi × auk × rulaifʀ × litu [×] rai(s)[a] × s(t)[ain × a](t) × þorþ × faþur × sin fotr × hiuk × runaʀ

antuitr × auk × kulaifr × auk × kunar × auk × haursi × auk × rulaifʀ × litu [×] rai(s)[a] × s(t)[ain × a](t) × þorþ × faþur × sin fotr × hiuk × runaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå gnejs (?), skiffrig stenart, ca 2,20 m h, 1,20 m br(Ö-V) och 0,4 m tj. Ristning imålad med röd färg å båda bredsidorna. Ruininskrift underst på den mot N vända sidan. Runhöjden ca8-9 cm. Stenen står rest på en rund kulle, ca 4 m diam, ca 1 m h. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats intill och VNV om sund. Kyrkogård.

12 m Ö om kyrkans Ö kortsida.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.704547
Longitud: 17.624528
Lämnings-ID: L1942:6919
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 71:1
Sveriges runinskrifter: U678 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6919