Runsten U677, L1943:8197, Häggeby 34:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U677, L1943:8197
Foto av Runsten U677, L1943:8197
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och … och Nesbjörn och …

Visa originaltolkning och runtext

…- ok -ualtar aok × nesbiorn ' aok …a…su…

…- ok -ualtar aok × nesbiorn ' aok …a…su…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå gnejsgranit, 1,1 m h, 0,7 m br, 0,35 m tj. Ristningen, vänd mot SV, ifylld med röd färg. Runhöjd ca 8 cm. Runstenen flyttad 1974. Se 937/74 ATA. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd med berg i dagen. Skogbevuxen.

5 m NÖ vägen, 40 m ÖSÖ avfart mindre körväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Häggeby socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.669512
Longitud: 17.546037
Lämnings-ID: L1943:8197
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 34:1
Sveriges runinskrifter: U677 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8197