Runsten U676, L1943:8196, Häggeby 33:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U676, L1943:8196
Foto av Runsten U676, L1943:8196
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bjartr(?) och Býsir(?)/Bœsir(?) och Kylfa(?)/Gloá(?), de lät resa denna sten till minne av Ǫzurr, deras bror. De var Vígulfr\´s/Víkulfr\´s. arvingar."

Visa originaltolkning och runtext

· (b)artr · auk · bysiʀ · auk · kulua · þair · letu · raisa · stain · þeno · eftir · osur · buruþr · sin þaisi · (u)aʀu · uikulfs · arfaʀ ·

· (b)artr · auk · bysiʀ · auk · kulua · þair · letu · raisa · stain · þeno · eftir · osur · buruþr · sin þaisi · (u)aʀu · uikulfs · arfaʀ ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå gnejsgranit, 2,6 m h, 1,25 m br, 0,5 m tj. Ristningen vänd mot NÖ. Ristningen imålad med röd färg. Runhöjd 5-9 cm. Runstenen flyttad 10 m S om sitt tidigare läge 1974. Se dnr 937/74! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant (-hörn).

5 m SV om vägen, 2 m NV om mindre körväg samt 4 m ÖNÖ om el-ledning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Häggeby socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.669612
Longitud: 17.545453
Lämnings-ID: L1943:8196
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 33:1
Sveriges runinskrifter: U676 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8196