Runsten U674, L1943:8198, Häggeby 35:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U674, L1943:8198
Foto av Runsten U674, L1943:8198
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fíli, Svarthǫfði, Djarfr (och) Ófeigr reste stenen till minne av Ósyrg, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

+ fili × suarthaufþi × tiarfr × ofaikʀ × rai(s)[tu × st]in × eftiʀ × osurk × faþur sin +

+ fili × suarthaufþi × tiarfr × ofaikʀ × rai(s)[tu × st]in × eftiʀ × osurk × faþur sin +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusröd granit, 1,4 m h, 1,1 m br (Ö-V) och 0,5 m tj. Ristningen på stenens N sida. Runhöjd 6-9 cm. Stenen lutar ca 30cgbakåt. Skriften ej ifylld. Stenen bevuxen med lavar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme, bevuxen med blandskog.

I åkerkanten på utskjutande spets på NÖ delen av åkerholme.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Häggeby socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.672328
Longitud: 17.540407
Lämnings-ID: L1943:8198
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 35:1
Sveriges runinskrifter: U674 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8198