Runsten U67, L2012:330, Stockholm 1179 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U67, L2012:330
Foto av Runsten U67, L2012:330
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… (och) Sighvatr hade uppfostrat …

Visa originaltolkning och runtext

… · sihatr : litu · r(a)… …

… · sihatr : litu · r(a)… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment av röd sandsten, signum U 67. 0,5x0,4 m st. Inskrift: "sihatr : litu + ra". Innanför skriftbandet är 4 ornamentslingor.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka

Vapenhuset i SÖ hörnet.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391539
Longitud: 17.911619
Lämnings-ID: L2012:330
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1179
Sveriges runinskrifter: U67 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:330