Runsten U665, L1943:7778, Häggeby 65:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U665, L1943:7778
Foto av Runsten U665, L1943:7778
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ígulfastr och Faði och Fastulfr, de lät göra dessa landmärken till minne av Ǫzurr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

· ikul·fhstr · auk · faþi · auk · fast·ulfr · þair · letu · gera · merki · þesa · at · asur · faþur · sin ·

· ikul·fhstr · auk · faþi · auk · fast·ulfr · þair · letu · gera · merki · þesa · at · asur · faþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,5 m h, 0,95 m br (S 50cg V-N 40cg Ö), 0,4m tj. Ristning mot SÖ. Runhöjden mellan 6 och 12 cm. Ristningenimålad med röd färg (syns dåligt). Bör imålas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränplats intill och SV om sank skogsmark.

17 m N 15cg Ö om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Runslingan är lagd i en cirkel med ändarna omlott.

Vill du se flera runstenar i Häggeby socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.651
Longitud: 17.571528
Lämnings-ID: L1943:7778
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 65:1
Sveriges runinskrifter: U665 (Upplands runinskrifter)
Plats: Finstaholm
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 672.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Runslingan är lagd i en cirkel med ändarna omlott.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7778