Runsten U652, L1941:5164, Övergran 65:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U652, L1941:5164
Foto av Runsten U652, L1941:5164
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gunnhildr lät göra dessa landmärken till minne av Þjalfi, hennes son, och till minne av sig själv. Arnbjörn högg denna sten."

Visa originaltolkning och runtext

[k]u[ni]tr · let · (k)(e)ra · [m]erki · þesa · at ·· þial[f]- · su[n ·] sin · auk · [i]ftir · sik · sialfa ·· ar[b]iurn · iuk ·· stain · þinsa ·

[k]u[ni]tr · let · (k)(e)ra · [m]erki · þesa · at ·· þial[f]- · su[n ·] sin · auk · [i]ftir · sik · sialfa ·· ar[b]iurn · iuk ·· stain · þinsa ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 2,45 m h, 1,55 m br (NV-SÖ), intill 0,4 m tj. Avsmalnande uppåt med snett avskuren topp. På SSV-sidan inskriften. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark, igenlagd tomtmark.

22 m NV åkerkant. 6 m NÖ väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.635755
Longitud: 17.470703
Lämnings-ID: L1941:5164
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 65:1
Sveriges runinskrifter: U652 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5164