Runsten U651, L1941:9100, Övergran 68:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U651, L1941:9100
Foto av Runsten U651, L1941:9100
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bleikr(?) och Halfdan(?) och reste denna sten till minne av Ulfr, deras bror."

Visa originaltolkning och runtext

· bel[e]ik[r · au]k [· hefton · auk · s]i-ig[r] · (r)aist(u) · [s](t)a[in · þina] · at · ulf · buruþur : s[in]

· bel[e]ik[r · au]k [· hefton · auk · s]i-ig[r] · (r)aist(u) · [s](t)a[in · þina] · at · ulf · buruþur : s[in]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,7 m h, 0,75 m br (N 35cg Ö-S 35cg V), 0,45m tj. Spetsig topp. På SSV sidan ristningen. "U.651." 18 m Ö 12cg S om nr 1 är:2) Runsten, granit, 1, 7 m h, 1,2 m br (Ö 20cg S-V 20cg N), 0,35m tj. Avsmalnande uppåt med avskuren topp. På SSV sidanristningen. "U. 648."18 m Ö 10 cg S om nr 2 är:3) Runsten, granit, 1,6 m h, 0,7 m br (Ö 15cg S- V 15cg N), 0,35m tj. På S sidan ristningen. "U. 649." 40 m N om nr 1är:4) Runsten, gnejs, 1.56 m h, 0.82 m br (NV-SÖ) och 0.3 m tj.Ristningen vetter mot SV. Runhöjd 5 - 9 cm. Har legat somtröskelsten till vapenhuset. Återfanns 1962. U647. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SSV-sluttning av moränhöjd, kyrkogård.
Vid Övergrans kyrka.
Nr 1) 17 m ÖSÖ om kyrkogårdshörn, 9 m NÖ om väg, 2 m S kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.630275
Longitud: 17.485263
Lämnings-ID: L1941:9100
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 68:1
Sveriges runinskrifter: U651 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kumla
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Arbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9100