Runsten U65, L2012:315, Stockholm 1175 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U65, L2012:315
Foto av Runsten U65, L2012:315
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Pétr hade …

Visa originaltolkning och runtext

… betær/betar · l-- …

… betær/betar · l-- …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment av rödbrun sandsten, signum U 65. 0,38 m l och 0,24-0,28 m br. Inskrift: "betar+la-" vilket tolkats som mansnamnet Peter. På fragmentet är även 1 djurhuvud av Urnestyp med nackflik.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka.

I Vapenhuset, inannför dörren till vänster.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391533
Longitud: 17.911619
Lämnings-ID: L2012:315
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1175
Sveriges runinskrifter: U65 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:315